De barchetta Club Nederland (bCN)


1995 De barchetta Club Nederland (afgekort bCN) is de oudste Fiat barchetta club van Europa en in 1995 tijdens een Fiat bijeenkomst, georganiseerd door Fiat Nederland, opgericht. De afgelopen jaren schommelt het ledenaantal rond de 150. Daarmee vertegenwoordigt de bCN een behoorlijk deel van alle in Nederland rijdende barchetta's.

Het organiseren van meetings en ontmoeten van mede-barchettarijders in binnen- en buitenland is het belangrijkste doel van de vereniging. Op de jaarlijkse ledenvergadering half november presenteert het bestuur o.a. het nieuwe toerprogramma voor het nieuwe jaar.

Het blijkt dat veel berijders van een barchetta niet echt te plaatsen zijn in een bepaald 'hokje'. Binnen de bCN hebben wij leden van diverse pluimages en leeftijden, van 21 tot 81 jaar. Dit maakt de club overigens ook zo leuk en is bepalend voor de charme. Het beste kun je barchetta rijders en rijdsters omschrijven als liefhebbers met een passie voor auto's en cabrio's. Maar ook Italië, eten, een glas wijn, cultuur, toerisme maar vooral plezier maken. Binnen de club noemen wij dit het 'La Dolce Vita' gevoel. De evenementen in Nederland als in het buitenland zijn altijd ontspannen en hebben een hoge gezelligheidsfactor. Het bestuur onderhoud regelmatig goede contacten met de buitenlandse zusterclubs.

Hoe is de bCN georganiseerd?

Ieder lid heeft één stem binnen de vereniging. Beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. Zo kan iedereen zijn invloed uitoefenen op de activiteiten van onze club. Het vijftallige bestuur bestaat uit leden van de bCN, die volgens rooster aftreden en/of zich herkiesbaar stellen. Tenslotte zijn er diverse commissies bestaande uit leden die zich specifiek bezighouden met zaken zoals het organiseren van activiteiten en toezicht op de financiën. De club kent een officiële verenigingsstructuur en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. De statuten zijn geregistreerd onder nummer 1714 3096.

Wat voor evenementen organiseert de bCN?

De bCN organiseert jaarlijks zo'n 14 evenementen, die variëren van dagritten op zondag (algemene ritten) en driedaagse geheel verzorgde weekenden in het voorjaar, de zomer en het najaar. In clubverband worden ook internationale meetings in het buitenland bezocht, waar barchetta rijders uit heel Europa elkaar een aantal keren per jaar treffen.
De bCN organiseert jaarlijks in maart de opening van het cabrioseizoen voor maximaal 250 tweezits cabrio's. .

Onafhankelijk!

De barchetta Club Nederland is onafhankelijk van Fiat Nederland of andere organisaties. Wij onderhouden goede betrekkingen met Fiat Nederland, haar dealers, andere zusterclubs in het buitenland en autogerelateerde organisaties. We zijn geen consumentenorganisatie. Verder bestaat altijd de mogelijkheid één der evenementen te sponsoren. Wel vragen we om een duidelijke link met de barchetta, de club en/of haar activiteiten.

Meer informatie over de club of een bepaald onderwerp? Neem dan contact op met het secretariaat!
Bezoek ook onze Facebookpagina